GIẤY PHÉP

  1. Giấy phép đăng ký KD của CÔNG TY CP SX VÀ TM NHUNG HƯƠU VIỆT.Acs 0137 288x400 1
  2. GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 22000:2018 Img 8924 Min
  3. GIẤY CHỨNG NHẬN HACCPImg 8926 Min
  4. GIẤY CHỨNG NHẬN OCOP Img 8922 MinImg 7605 Min