NHUNG HƯƠU VIỆT VÀ CHỈ TIÊU HACCP

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn”. … Công cụ này giúp tập trung nguồn lực kỹ thuật, chuyên môn vào những bước chế biến có ảnh hưởng quyết định đến an toàn vệ sinh thực phẩm.
Với HACCP, doanh nghiệp có thể phân tích được tất cả các rủi ro liên quan đến thực phẩm. Sau đó tập trung vào việc sử dụng các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro này tới mức an toàn nhất.
Doanh nghiệp có thể áp dụng HACCP trong mọi công đoạn thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm, từ khâu sản xuất nguyên liệu thô, thu mua, xử lý, sản xuất, chế biến cho tới phân phối và tiêu dùng.
Khi áp dụng HACCP, doanh nghiệp sẽ có rất nhiều lợi ích, cụ thể như : Tối đa hoá mức độ an toàn thực phẩm, giảm thiểu rủi ro và khiếu nại về thực phẩm, nhất quán trong việc chuẩn bị sản phẩm, tăng lợi nhuận, có thể tích hợp trong các hệ thống quản lý khác, thể hiện sự tuân thủ về nghĩa vụ pháp lý và là cầu nối để thực hiện thương mại hoá toàn cầu.
Và NHUNG HƯƠU VIỆT tự hào là đơn vị tiên phong sử dụng và áp dụng chỉ số HACCP cho dây chuyền sản xuất sản phẩm từ nhung hươu !