DỰ ĐOÁN TRỌNG LƯỢNG CẶP NHUNG KHỦNG

Chú hươu sao này 13 năm tuổi rồi, mã số định danh 068. Huân mua cả hươu lẫn nhung trên đầu năm 2022 trị giá 100tr.  Hồi đó thu hoạch được 1,999kg.
Tháng 3/2023 hươu lại tiếp tục ra nhung, đợt này trọng lượng trên 2kg.  Bây giờ 27/11/2023 hươu 068 ra lộc nhung được 80 ngày tuổi rồi, dự kiến 05/12 sẽ cắt nhung.

Đây là chú hươu vô cùng đặc biệt, to lớn như voi, khỏe như tráng sĩ, mới tạo ra những cặp Lộc lớn số ngày tuổi của cặp Lộc kéo dài tận 90 -100 ngày, bình thường hươu ra Lộc nhung chỉ trong 55-60 ngày đã thu hoạch rồi