Bột Nhung Hươu Việt Gold

1.350.000 

Bột Nhung Hươu Việt Gold được Nhung Hươu Việt sử dụng dòng Huyết Nhung làm nguyên liệu, là dòng nhung hươu có nhiều chất dinh dưỡng nhất, có công dụng tốt nhất cho người sử dụng.